Privacy

Privacyverklaring 

Stichting Dream4Kids onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, samenwerkingspartners, sponsoren en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  

Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Naast de naleving van de AVG, hebben wij ons gecommitteerd aan de gedragscodes van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), de Erkenningsregeling van het CBF voor goede doelen en de branchevereniging voor Dialoog Marketing (DDMA). 

Verantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting Dream4Kids, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen. 

Waarom leggen wij uw gegevens vast?

Wanneer u doneert, gebruik maakt van onze diensten of anderszins contact heeft met ons, leggen wij gegevens vast. De gegevens die wij vastleggen  hebben wij nodig voor het uitvoeren van de relatie die u met ons aangaat.

Om ons werk te kunnen doen hebben wij geld nodig. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang tot het werven van (extra) fondsen. Dit doen wij mede via dataverrijking. 

Indien u ons uw gegevens heeft verstrekt in het kader van een donatie of een actie, houden wij u per e-mail op de hoogte van onze activiteiten in het kader van de relatie die u met ons bent aangegaan. Indien u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten en projecten van Stichting Dream4Kids.  

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.  

Een belangrijk en grootste deel van ons werk bestaat uit het organiseren van droomdagen. Voor de uitvoering van deze activiteiten hebben wij soms bepaalde gegevens nodig. In de volgende paragraaf kunt u lezen welke dat zijn. 

Welke gegevens leggen wij vast?

Wij leggen de volgende gegevens vast: naam, adres, e-mail, geslacht, wachtwoord, telefoonnummer, IP-adres, financiële gegevens waaronder bankrekeningnummer, machtigingsnummer, klantnummer, clickgedrag, beeldmateriaal. 

Bij bezoeken van of aan kinderen leggen wij ook gezondheidsgegevens, interesses en geboortedatum vast. 

Gebruik van uw gegevens door derden

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken wij voor de uitvoering van onze eigen (fondsenwervende) activiteiten, zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers). Met deze verwerkers sluiten wij overeenkomsten om te waarborgen dat zij uw gegevens alleen volgens onze instructie en volgens de wettelijke vereisten behandelen. 

Gebruik van Cookies

Stichting Dream4Kids kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting Dream4Kids maakt gebruik van tijdelijke cookies die nodig zijn om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken en om de inrichting van de website te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.  

Daarnaast kan Stichting Dream4Kids ook gebruik maken van een tracking cookie, dit is een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken.  

Wat kunt u doen als u (bepaalde) cookies niet wilt? U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen.  

Wilt u alleen geen trackingcookies ontvangen, dan kunt u het volgende doen: • U kunt in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren; • U kunt een programma installeren als Adblocker (voor Chrome of Firefox) of Adblock voor Internet Explorer 

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang uw relatie met ons voortduurt . Na die termijn bewaren wij uw gegevens voor het maken van analyses.  

Bepaalde financiële gegevens moeten wij bewaren vanwege de verplichtingen die de belastingwetgeving ons oplegt. 

Uw rechten

U kunt een verzoek tot inzage of correctie van uw gegevens aan ons sturen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing. 

In sommige gevallen kunt u ons verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Verwijdering is slechts mogelijk voor zover wij nog aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijnen wanneer u donateur bent.  

Houd u er rekening mee dat als u ons een verzoek stuurt, wij uw identiteit zullen controleren.  

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Stichting Dream4Kids, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen

Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met de wet, dan heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,  088 - 1805 250. 

Links naar andere websites

Op onze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy-statement van de site die u bezoekt.  

Social media

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacy statements van deze sociale media om te zien wat zij doen met uw persoonsgegevens.   

Wijzigingen  Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Check daarom op onze website altijd de meest recente versie.