Cijfers & Feiten

Trauma betekent eigenlijk: wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren.

Een gebeurtenis die een intens gevoel van machteloosheid oproept bij de persoon in kwestie noemen we traumatisch. Daarbij zorgt de gebeurtenis voor een acute verstoring in het leven. De normale loop van het bestaan wordt doorbroken. Had de persoon tot aan de gebeurtenis het vooruitzicht op een leven dat zich in een bepaalde lijn zou ontwikkelen, daarna ervaart hij of zij het leven als compleet gewijzigd.

* In Nederland worden ieder jaar 350.000 kinderen mishandeld; dat zijn 2 à 3 kinderen per klas.

* 80% van de slachtoffers van pedofielen worden misbruikt door daders uit de dagelijkse omgeving, veelal het gezin. 

* Tussen 5 en 10% van de meisjes wordt in hun jeugd verkracht. Bij jongens is dat 1 tot 5%. 

* Kindermishandeling leidt op latere leeftijd onder andere tot mentale problemen, drugs- en alcoholmisbruik, risicovol seksueel gedrag, zwaarlijvigheid en crimineel gedrag. Tot 90% van de jeugddelinquentie wordt aan traumatische ervaringen gekoppeld.

* 20% van de volwassenen heeft ook later nog last van hun jeugdtrauma’s.

* Verwaarlozing van kinderen is minstens zo beschadigend als lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik. 

* Het duurt gemiddeld 5 jaar en 30 incidenten voordat iemand hulp zoekt 

* Bij 57% van de incidenten zijn kinderen betrokken, een kwart zelf mishandeld, driekwart is getuige 

* Veel daders zijn zelf in hun jeugd seksueel misbruikt 

* Een seksueel misbruikt kind kan geen gevoel voor eigenwaarde ontwikkelen

 

Bron: www.huiselijkgeweld.nl en www.nokidding.nl