Meld kind aan

Wanneer komt een kind in aanmerking voor een droom?

Stichting Dream4Kids organiseert al sinds 2003 droomdagen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, die kampen met een jeugdtrauma. Denk hierbij aan ernstige rouw, een vechtscheiding, mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing. Deze kinderen kunnen vaak het vertrouwen in zichzelf en de wereld verliezen. Door het vervullen van hun mooiste dromen, streeft Dream4Kids ernaar deze kinderen weer de moed en energie te geven om in de toekomst te geloven.

Om kinderen een droomdag te laten beleven, moeten zij aangemeld worden door een professionele hulpverlener waarbij zij onder behandeling zijn. Uitsluitend professionals (traumatherapeuten, kinderpsychologen, medewerkers van jeugdzorginstellingen) kunnen kinderen bij ons aanmelden voor een droomdag.

In de meeste gevallen komt een kind pas bij Dream4Kids als het niet meer heel bewust last heeft van het trauma. Dream4Kids draagt dus bij op het moment dat het trauma achter de rug is, om de mogelijkheid te geven om een nieuwe start te maken. Er moet rust zijn in het hoofd van het kind, want dan pas is er plek om opnieuw te beginnen (Bunicich, 2015).

De criteria voor aanmelding

  • De droomkinderen hebben een leeftijd van 6 t/m 12 jaar;
  • Droomkinderen hebben een traumatische ervaring meegemaakt, bijvoorbeeld kinderen die seksueel misbruikt zijn of kinderen die één of beide ouders hebben verloren;
  • Droomkinderen zijn onder behandeling bij een professionele hulpinstantie (kinderpsycholoog, rouwverwerkingtherapeut, etc.) ter verwerking van hun trauma;
  • Droomkinderen zijn psychisch gezond, m.a.w. in staat om hun droom te verwoorden;
  • Droomkinderen zijn lichamelijk gezond, m.a.w. in staat om zonder medische begeleiding hun droomdag te kunnen beleven.

Wie kan een kind aanmelden?

Uitsluitend professionals (traumatherapeuten, kinderpsychologen, medewerkers van jeugdzorginstellingen) kunnen kinderen bij Dream4Kids aanmelden. Deze kinderen krijgen een droomdag als onderdeel van een professioneel begeleidingstraject. Kinderen kunnen dus niet op individuele basis worden aangemeld door familieleden of vrienden! 

Als u, als professioneel hulpverlener, een kind wil aanmelden voor een droomdag kan dat telefonisch op nummer 073-6428890 of via info@dream4kids.nl.