Geef via je testament

Zet Dream4Kids in jouw testament

Je kunt na jouw overlijden onze droomkinderen een geschenk geven door Dream4Kids in je testament op te nemen. Dit kan op twee manieren:

Via legateren

Met een legaat laat je een vast bedrag of een voorwerp, bijvoorbeeld een kunstwerk of een huis, na aan een persoon of organisatie. Met een legaat aan Dream4Kids leg je heel precies vast wat Dream4Kids krijgt.

Via nalaten

Je benoemt hierbij één of meerdere personen tot erfgenaam. Zij ontvangen ieder een gedeelte van jouw complete vermogen. Jij geeft per persoon of organisatie aan welk percentage zij ontvangen. Deze percentages mogen verschillen. Je kunt er ook voor kiezen Dream4Kids als enig erfgenaam te benoemen.

Je nalatenschap aan Dream4Kids is geheel vrij van successierechten. Alles wat je nalaat, komt volledig ten goede aan het vervullen van allerliefste dromen. Zo maak je onze droomkinderen tot jouw erfgenaam.

Dream4Kids ontvangt jaarlijks verschillende legaten en erfstellingen. Elk met een bijzondere inhoud en een speciale achtergrond. Wij wikkelen ieder testament in samenwerking met de executeur zorgvuldig en met respect af.

Laat het ons weten

Heb je Dream4Kids al in jouw testament opgenomen? Dan horen we dat graag, zodat we je kunnen blijven informeren over het werk van Dream4Kids.

Met algemene vragen over nalatenschappen kun je terecht bij de Notaristelefoon 0900 - 346 93 93. (Elke werkdag van 9 uur tot 14 uur bereikbaar, € 0,80 per minuut) of op www.notaris.nl.

Wist je dat je ook kunst kunt geven met belastingvoordeel? Lees er hier meer over.