CBF en ANBI

CBF en ANBI 

Dream4Kids heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit keurmerk wordt toegekend aan fondsenwervende organisaties, die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen van geld voor een goed doel. Daarnaast heeft de Belastingdienst Dream4Kids ook aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

CBF

Dream4Kids is een is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl.

 

Het CBF houdt sinds 1925 alle mogelijke gegevens bij over fondsenwerving en goede doelen in Nederland. Deze gegevens staan, overzichtelijk gerangschikt, op de website van het CBF. Daarmee bevordert het CBF de transparantie van de goededoelen sector in Nederland. Het doel van het CBF is ook het in stand houden en versterken van het vertrouwen van het publiek in goede doelenorganisaties. Het CBF keurmerk krijg je niet zomaar; je moet voldoen aan de criteria van het CBF over onder andere het bestuur, het beleid, fondsenwerving, de bestedingen en de verantwoording waar het geld aan wordt besteed. Het jaarverslag van Dream4Kids voldoet aan de criteria van het CBF en hierin is alle informatie transparent terug te vinden.

 

ANBI

Vanaf 1 januari 2008 is de overheid, in de vorm van de Belastingdienst, zich intensiever gaan bemoeien met de goede doelensector. Geldstromen dienen inzichtelijk gemaakt te worden om terrorisme tegen te gaan. Daarnaast zijn de fiscale faciliteiten met ingang van 1 januari 2006 zo ruim geworden, dat deze gecontroleerd dienen te worden op misbruik.

De Belastingdienst bepaalt of een instelling aangemerkt kan worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Dream4Kids  heeft deze ANBI status ontvangen. Lees meer over ANBI.

Het aanmerken als algemeen nut beogende instelling heeft tot gevolg dat er voor de instelling en haar donateurs een aantal fiscale faciliteiten open staan. Lees meer hierover bij Geef met belastingvoordeel.